Przeskocz do treści

Ramowy rozkład dnia – Skawina

GRUPA MŁODSZA

6:00 – 8:10 Tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój poprzez zabawę. Ćwiczenia indywidualne lub w małych zespołach rozwijające funkcje poznawcze. Zabawy ruchowe organizowane przez nauczyciela.

8:10-8:25 Gimnastyka poranna – ćwiczenia ogólnorozwojowe, zabawy sprawnościowe, zręcznościowe, usprawniające górne i dolne partie ciała, ćwiczenia kształtujące prawidłową postawę, wyrabiające kondycję i tężyznę fizyczną.

8:25-8:30 Przygotowanie do śniadania – czynności samoobsługowe i higieniczne.

8:30-9:00 Śniadanie

9:00-9:45Wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację zajęć sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju zgodnie z realizowanym programem wychowania przedszkolnego.

9:45-11:20Zabawy swobodne wg upodobań dzieci, zabawy ruchowe, tematyczne lub zabawy w kącikach zainteresowań znajdujących się w sali  lub na świeżym powietrzu.

11:20-11:30 Przygotowanie do obiadu – czynności samoobsługowe i higieniczne

11:30-12:00 Obiad (zupa)

12:00-13:50 Odpoczynek – leżakowanie/słuchanie muzyki,bajek/ zabawy relaksacyjne i wyciszające

13:50-14:00 Przygotowanie do obiadu – czynności samoobsługowe i higieniczne

14:00-14:30 Obiad (II danie)

14:30-14:45 Czynności higieniczne i samoobsługowe – szczotkowanie zębów

14:45-15:20 Zabawy edukacyjne organizowane przez nauczyciela lub podejmowane z inicjatywy dziecka, zabawy ruchowe w sali, obserwacje przyrodnicze. Wspomaganie rozwoju dziecka: zabawy manualne – praca indywidualna lub w małych zespołach.

15:20-15:30 Przygotowanie do podwieczorku – czynności samoobsługowe i higieniczne

15:30-15:50 Podwieczorek

15:50-18:00 Zabawa swobodna w Sali przedszkolnej lub na świeżym powietrzu