Przeskocz do treści

Ramowy rozkład dnia – Kraków

GRUPY MŁODSZE

6:00 - 8:10Tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój poprzez zabawę. Ćwiczenia indywidualne lub w małych zespołach rozwijające funkcje poznawcze. Zabawy ruchowe organizowane przez nauczyciela.
8:10 – 8:25Gimnastyka poranna – ćwiczenia ogólnorozwojowe, zabawy sprawnościowe, zręcznościowe, usprawniające górne i dolne partie ciała, ćwiczenia kształtujące prawidłową postawę, wyrabiające kondycję i tężyznę fizyczną.
8:25 – 8:30Przygotowanie do śniadania – czynności samoobsługowe i higieniczne.
8:30 – 8:50Śniadanie
8:50 – 9:00Poranek logopedyczny – ćwiczenia usprawniające narządy mowy.
9:00 – 9:30Wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację zajęć sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju zgodnie z realizowanym programem wychowania przedszkolnego.
9:30 – 10:00Zabawy swobodne wg upodobań dzieci, zabawy ruchowe, tematyczne lub zabawy w kącikach zainteresowań znajdujących się w sali.
10:00 – 11:20Pobyt na powietrzu (ogród, park, spacery, wycieczki) – gry i zabawy ruchowe, obserwacje przyrodnicze, swobodne działania dzieci.
W razie niekorzystnej aury, gry i zabawy ruchowe w sali.
11:20 – 11:30Przygotowanie do obiadu – czynności samoobsługowe i higieniczne.
11:30 – 12:10Obiad
12:10 – 14:00Czynności samoobsługowe - szczotkowanie zębów, odpoczynek poobiedni- słuchanie muzyki relaksacyjnej, bajek.
14:00- 14:20Zabawy edukacyjne organizowane przez nauczyciela lub podejmowane z inicjatywy dziecka: zabawy manualne, konstrukcyjne lub ruchowe.
14:20 – 14:30Przygotowanie do podwieczorku – czynności samoobsługowe i higieniczne.
14:30 – 15:00Podwieczorek
15:00 – 15:30Zajęcia dodatkowe: taniec, gimnastyka korekcyjna, logorytmika, zajęcia z piłką.
15:30 – 18:00Tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój poprzez zabawę w sali lub ogrodzie, wspomaganie rozwoju dziecka – praca indywidualna lub w małych zespołach.

GRUPY STARSZE

7:00 - 8:10Tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój poprzez zabawę. Ćwiczenia indywidualne lub w małych zespołach rozwijające funkcje poznawcze. Zabawy ruchowe organizowane przez nauczyciela.
8:10- 8:25Gimnastyka poranna – ćwiczenia ogólnorozwojowe, zabawy sprawnościowe, zręcznościowe, usprawniające górne i dolne partie ciała, ćwiczenia kształtujące prawidłową postawę, wyrabiające kondycję i tężyznę fizyczną.
8:25 – 8:30Przygotowanie do śniadania – czynności samoobsługowe i higieniczne.
8:30 – 8:50Śniadanie
8:50 – 9:00Poranek logopedyczny – ćwiczenia usprawniające narządy mowy.
9:00 – 9:45Wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację zajęć sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju zgodnie z realizowanym programem wychowania przedszkolnego.
9:45 – 10:15Zabawy swobodne wg upodobań dzieci, zabawy ruchowe, tematyczne lub zabawy w kącikach zainteresowań znajdujących się w sali.
10:15 – 11:50Pobyt na powietrzu (ogród, park, spacery, wycieczki) – gry i zabawy ruchowe, obserwacje przyrodnicze, swobodne działania dzieci.
W razie niekorzystnej aury, gry i zabawy ruchowe w sali.
11:50 – 12:00Przygotowanie do obiadu – czynności samoobsługowe.
12:00 – 12:30Obiad
12:30 - 12:45Czynności samoobsługowe i higieniczne - szczotkowanie zębów.
12:45 – 13:15Relaksacja po obiedzie – słuchanie muzyki i bajek.
13:15 – 14:20Zabawy edukacyjne organizowane przez nauczyciela lub podejmowane z inicjatywy dziecka, zabawy ruchowe w sali, obserwacje przyrodnicze. Wspomaganie rozwoju dziecka: zabawy manualne – praca indywidualna lub w małych zespołach.
14:20 – 14:30Przygotowanie do podwieczorku – czynności samoobsługowe i higieniczne.
14:30 – 15:00Podwieczorek
15:00 – 17:00Tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój poprzez zabawę w sali lub ogrodzie, wspomaganie rozwoju dziecka – praca indywidualna lub w małych zespołach.