Przeskocz do treści

Aktualności – Filia Kraków

REKRUTACJA 
DO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI  „MAJOWY ZAKĄTEK”  
W KRAKOWIE 
NA ROK SZKOLNY 2024/2025

Zapraszamy do udziału w rekrutacji do naszego przedszkola na rok szkolny 2024/2024.

Terminy rekrutacji:
– od 1 marca 2024 r. do 29 marca 2024 r. – składanie wniosków o przyjęcie kandydata do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata kryteriów głównych i dodatkowych;
– do 3 kwietnia 2024 r. – weryfikowanie wniosków przez komisję rekrutacyjną;
– 19 kwietnia 2024 r. godz. 9:00 – wywieszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych;
– od 22 kwietnia 2024 r. do  7 maja 2024 r. – potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia;
– 8 maja 2023 r. godz. 12:00 – ogłoszenie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych oraz liczby wolnych miejsc;
– od 20 maja 2023 r. do 28 czerwca 2023 r. – rekrutacja uzupełniająca.

Zasady rekrutacji do przedszkola oraz wnioski wraz z oświadczeniami dostępne będą:

 • na stronie internetowej http://www.portaledukacyjny.krakow.pl w zakładce „Rekrutacja do przedszkoli”,
 • od 4 marca 2024 r. do pobrania na naszej stronie w zakładce „Pliki do pobrania”.

Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025 prowadzona jest z wykorzystaniem systemu informatycznego – elektronicznego serwisu rekrutacyjnego dla rodziców Formico (krakow.formico.pl).

Wnioski składamy w przedszkolu pierwszego wyboru zgodnie z poniższym harmonogramem:

od Poniedziałku do Piątku od 7:00 do 15:00

W razie jakichkolwiek braków w dokumentacji Komisja Rekrutacyjna zwróci się o ich uzupełnienie.

W rekrutacji na pierwszym etapie naboru mogą wziąć udział wszystkie dzieci urodzone w latach  2018- 2021 lub starsze, posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz odroczenie realizacji obowiązku szkolnego.

Kryteria naboru na pierwszym etapie, dające pierwszeństwo w naborze na nowy rok szkolny:

W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek, o którym mowa w ust. 1, niż liczba wolnych miejsc w publicznym przedszkolu, oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej lub publicznej innej formie wychowania przedszkolnego, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

1)  wielodzietność rodziny kandydata;

2)  niepełnosprawność kandydata;

3)  niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

4)  niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

5)  niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

6)  samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

7)  objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Dokumenty, potwierdzające w/w kryteria, należy złożyć wraz z aktualną „Kartą zapisu dziecka do przedszkola na nowy rok szkolny 2024/2025”.

Kryteria naboru na drugim etapie rekrutacji, dające pierwszeństwo w naborze, na nowy rok szkolny:

 • dzieci uczęszczające w bieżącym roku szkolnym do Niepublicznego Żłobka „Majowa Łąka” w Krakowie, ul. Komuny Paryskiej 2 – 7pkt;
 • rodzeństwo dziecka kontynuującego wychowanie przedszkolne w Publicznym Przedszkolu „Majowa Łąka” w Krakowie – 6pkt;
 • droga dziecka z domu lub rodzica z miejsca pracy lub miejsca nauki w trybie dziennym (stacjonarnym) do przedszkola wskazanego we wniosku rekrutacyjnym jest krótsza niż droga do jakiegokolwiek przedszkola samorządowego – 5pkt;
 • dziecko uczęszcza w bieżącym roku szkolnym do żłobka lub innej placówki opieki nad dzieckiem do lat 3 – 4pkt;
 • dziecko uczestniczyło w ubiegłorocznym postępowaniu rekrutacyjnym – 3pkt;
 • rodzeństwo dziecka uczestniczy w postępowaniu rekrutacyjnym – 2pkt;
 • dziecko posiada aktualne obowiązkowe szczepienia, zgodnie z kalendarzem szczepień – 1pkt;

Dokumentami potwierdzającymi kryteria, o których mowa powyżej, są odpowiednio:

 • dokument potwierdzający adres miejsca pracy lub nauki rodzica – dla kryterium, o którym mowa w pkt.3;
 • zaświadczenie wydane przez żłobek lub placówkę opieki nad dzieckiem do lat 3 – dla kryterium, o którym mowa w pkt.4
 • zaświadczenie z ośrodka zdrowia wraz z kserokopią książeczki zdrowia, dotyczące wykonania szczepień, zgodnie z obowiązującym kalendarzem szczepień – dla kryterium, o którym mowa w pkt.7

W szczególnych przypadkach, jeśli przedszkole dysponuje wolnymi miejscami, mogą być przyjęte dzieci, które na dzień 1.09.2024 r. mają ukończone 2,5 roku.

Karty zapisu do Publicznego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi "Majowy Zakątek" w Krakowie można pobrać w biurze przedszkola  ul.Zawiła 65e                            w Krakowie lub ze strony internetowej www.przedszkolemajowa.pl w zakładce dokumenty do pobrania.

ZAPRASZAMY

DNI OTWARTE

1 września 2023 rozpoczynamy nowy rok szkolny 2023/2024. Zapraszamy Państwa oraz dzieci na dni otwarte w naszym przedszkolu, które odbędą się od 21 do 31.08 w godzinach od 15 do 17. Jest to czas do zapoznania się z nowym miejscem, oswojenia z nową rzeczywistością. Podczas pobytu w przedszkolu dzieci pozostają pod opieką rodziców. Obowiązuje obuwie zamienne. Rodzice w tym czasie mają możliwość porozmawiać z nauczycielami i zapytać o szczegóły życia przedszkolnego i inne sprawy organizacyjne.


REKRUTACJA 
DO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA „MAJOWA ŁĄKA”  
W KRAKOWIE 
NA ROK SZKOLNY 2023/2024

Zapraszamy do udziału w rekrutacji do naszego przedszkola na rok szkolny 2023/2024.

Terminy rekrutacji:
– od 1 marca 2023 r. do 31 marca 2023 r. – składanie wniosków o przyjęcie kandydata do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata kryteriów głównych i dodatkowych;
– do 5 kwietnia 2023 r. – weryfikowanie wniosków przez komisję rekrutacyjną;
– 21 kwietnia 2023 r. godz. 09:00 – wywieszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych;
– od 24 kwietnia 2023 r. do 09 maja 2023 r. – potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia;
– 10 maja 2023 r. godz. 12:00 – ogłoszenie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych oraz liczby wolnych miejsc;
– od 25 maja 2023 r. do 30 czerwca 2023 r. – rekrutacja uzupełniająca.

Zasady rekrutacji do przedszkola oraz wnioski wraz z oświadczeniami dostępne będą:

 • na stronie internetowej http://www.portaledukacyjny.krakow.pl w zakładce „Rekrutacja do przedszkoli”,
 • od 1 marca 2023 r. do pobrania na naszej stronie w zakładce „Pliki do pobrania”.

Rekrutacja na rok szkolny 2023/2024 prowadzona jest z wykorzystaniem systemu informatycznego – elektronicznego serwisu rekrutacyjnego dla rodziców Formico (krakow.formico.pl).

Wnioski składamy w przedszkolu pierwszego wyboru zgodnie z poniższym harmonogramem:

ul.Komuny Paryskiej 2 (biuro znajduje się w szatni żłobka)

Poniedziałek, Środa, Piątek od 9:00 do 12:00

ul.Zawiła 65e

Od Poniedziałku do Piątku od 7:00 do 15:00

W razie jakichkolwiek braków w dokumentacji Komisja Rekrutacyjna zwróci się o ich uzupełnienie.

W rekrutacji na pierwszym etapie naboru mogą wziąć udział wszystkie dzieci urodzone w latach  2017- 2020 lub starsze, posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz odroczenie realizacji obowiązku szkolnego.

Kryteria naboru na pierwszym etapie, dające pierwszeństwo w naborze na nowy rok szkolny:

W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek, o którym mowa w ust. 1, niż liczba wolnych miejsc w publicznym przedszkolu, oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej lub publicznej innej formie wychowania przedszkolnego, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

1)  wielodzietność rodziny kandydata;

2)  niepełnosprawność kandydata;

3)  niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

4)  niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

5)  niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

6)  samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

7)  objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Dokumenty, potwierdzające w/w kryteria, należy złożyć wraz z aktualną „Kartą zapisu dziecka do przedszkola na nowy rok szkolny 2023/2024”.

Kryteria naboru na drugim etapie rekrutacji, dające pierwszeństwo w naborze, na nowy rok szkolny:

 • dzieci uczęszczające w bieżącym roku szkolnym do Niepublicznego Żłobka „Majowa Łąka” w Krakowie, ul. Komuny Paryskiej 2 – 7pkt;
 • rodzeństwo dziecka kontynuującego wychowanie przedszkolne w Publicznym Przedszkolu „Majowa Łąka” w Krakowie – 6pkt;
 • droga dziecka z domu lub rodzica z miejsca pracy lub miejsca nauki w trybie dziennym (stacjonarnym) do przedszkola wskazanego we wniosku rekrutacyjnym jest krótsza niż droga do jakiegokolwiek przedszkola samorządowego – 5pkt;
 • dziecko uczęszcza w bieżącym roku szkolnym do żłobka lub innej placówki opieki nad dzieckiem do lat 3 – 4pkt;
 • dziecko uczestniczyło w ubiegłorocznym postępowaniu rekrutacyjnym – 3pkt;
 • rodzeństwo dziecka uczestniczy w postępowaniu rekrutacyjnym – 2pkt;
 • dziecko posiada aktualne obowiązkowe szczepienia, zgodnie z kalendarzem szczepień – 1pkt;

Dokumentami potwierdzającymi kryteria, o których mowa powyżej, są odpowiednio:

 • dokument potwierdzający adres miejsca pracy lub nauki rodzica – dla kryterium, o którym mowa w pkt.3;
 • zaświadczenie wydane przez żłobek lub placówkę opieki nad dzieckiem do lat 3 – dla kryterium, o którym mowa w pkt.4
 • zaświadczenie z ośrodka zdrowia wraz z kserokopią książeczki zdrowia, dotyczące wykonania szczepień, zgodnie z obowiązującym kalendarzem szczepień – dla kryterium, o którym mowa w pkt.7

W szczególnych przypadkach, jeśli przedszkole dysponuje wolnymi miejscami, mogą być przyjęte dzieci, które na dzień 1.09.2023 r. mają ukończone 2,5 roku.

Karty zapisu do Publicznego Przedszkola "Majowa Łąka" w Krakowie można pobrać w biurze przedszkola  (budynek ul. Komuny Paryskiej 2 - szatnia żłobka) w biurze Filii „Majowy Zakątek” ul.Zawiła 65e w Krakowie lub ze strony internetowej www.przedszkolemajowa.pl w zakładce dokumenty do pobrania.

ZAPRASZAMY