Przeskocz do treści

Zajęcia dodatkowe – Kraków

Język angielski w dniu dzisiejszym to standard. Dzieci od najmłodszych lat powinny mieć kontakt z tym językiem, by być z nim osłuchanym, obytym i w dalszym etapie edukacji nie mieć problemu z jego przyswojeniem. Zajęcia z wprowadzenia do nauki języka angielskiego to codzienne panele równoległych zajęć prowadzonych jednocześnie w języku polskim i angielskim, ponad to, to regularne gry i zabawy pojawiające się wielokrotnie w ciągu dnia, które pozwolą dzieciom na naturalne przyswojenie nazewnictwa emocji, czynności z życia codziennego i przedmiotów z otaczającego nas świata.

Majowa Łąka promuje aktywność i rozwój fizyczny. Zajęcia sportowe rozwijają sprawność, zręczność, zwinność. Podczas ćwiczeń, gier i zabaw dzieci współzawodnicząc uczą się zasad fair-play, uczą się zwyciężać, jak również godnie przyjmować porażkę . Podczas zadań zespołowych uczą się współdziałania, odpowiedzialności za sukces drużyny. Ruch i aktywność fizyczna wspomagają rozwój intelektualny poprzez pobudzenie do pracy szarych komórek.

Gimnastyka korekcyjna to specyficzna forma ćwiczeń mająca na celu korygowanie wad postawy poprzez ćwiczenia oddechowe, ćwiczenia mięśni grzbietu i pośladków, mięśni brzucha, korygujące ustawienie miednicy, czynne prostowanie i rozciąganie kręgosłupa. Zajęcia mają charakter terapeutyczny, dążą do uświadomienia przyczyn deficytu i konsekwencji wynikających z wystąpienia wady postawy oraz ich niwelowania.

Taniec to połączenie muzyki i ruchu w formie zabawy, to ekspresja, improwizacja i urzeczywistnienie emocji i uczuć, to sposób na wyrażenie doznań bez użycia słów. Zajęcia pozwalają w aktywny i twórczy sposób wyładować nadmiar drzemiącej w dzieciach energii. Ponadto dzieci wzbogacą swoją wiedzę o podstawowe kroki tańców towarzyskich i nowoczesnych oraz poznają charakterystyczne elementy różnorodnych form tanecznych.

Rytmika to kolejne zajęcia w formie zabawy, podczas których dzieci uwrażliwiane są na zmiany zachodzące w muzyce, nabywają umiejętności koordynacji słuchowo-ruchowej, ilustracji ruchowej treści piosenek. Poprzez udział w rytmice dzieci właściwie reagują na bodźce dźwiękowe, poznają cechy dźwięku, wysokość, czas trwania, a także precyzyjnie odtwarzają rytm, tempo, metrum. Przy akompaniamencie instrumentów klawiszowych i perkusyjnych dzieci błyskawicznie przyswajają takie pojęcia jak niski – wysoki dźwięk, wolno – szybko, cicho – głośno.

Mini Joga to zajęcia ruchowe rozwijające sprawność fizyczną, koordynację i równowagę Dzieciom bardzo emocjonalnym potrzebna jest pomoc w nauczeniu się opanowywania przykrych uczuć (gniew, złość, żal, smutek, strach, itp.). Ucząc dziecko jogi dajemy mu jeszcze jedną możliwość radzenia sobie ze swoimi problemami. Joga dla dzieci przede wszystkim powinna być zabawą. Dzieci na pewno z zaciekawieniem będą wykonywać asany, które przedstawiają zwierzęta, figury bądź postacie mityczne (np.: Pies z głową w dół — Adho Mukha Shvanasana).

Mini Judo to sport o wielkiej kulturze, wywodzący się z Japonii. Judo przyczynia sie do harmonijnego rozwoju, przekonuje, że nie siła i ciężar ciała, a szybkość i zręczność są czynnikami decydującymi w działaniu. Mini judo to rozwój koordynacji wzrokowo-ruchowej, nauka zasad FAIR-PLAY i współzawodnictwa. Odpowiednio dobrane ćwiczenia, gry i zabawy przyczyniaja się do harmonijnego rozwoju dziecka. 

Balet to taniec klasyczny jest rodzajem aktywności, która przynosi każdemu dziecku wiele korzyści. Balet rozwija poczucie rytmiki, uczy partnerstwa i bycia w relacji z grupą osób. Zajęcia dla najmłodszych obejmują naukę podstaw tańca klasycznego, dzięki czemu od pierwszych lat życia wyrabiana jest w dziecku wrażliwość na sztukę.